Registrer ny bruker

 

Dersom du registrerer deg som bruker av våre nettsider holder det å legge inn kontaktinformasjon, båt(er) og motor(er) bare én gang. Neste gang du ønsker å bestille opplagstjenester hos oss, vil du kunne gjenbruke informasjonen som vi allerede har registrert om deg og dine båter.

PS! Etter du har trykket «Registrer ny bruker» vil du bli ført til Min Side. Her kan du registrere øvrig kontaktinformasjon, legge til båter og motorer etc.