Personvern

Agder Marina AS innhenter personopplysninger fra våre kunder i forbindelse med bestillinger av båtopplag, verkstedtjenester og andre tjenester. Innsendingen av personopplysninger skjer av kunden selv, og må anses å være en frivillig handling.

 

Formål med behandling

Formålet med behandlingen av personopplysningene er i hovedsak kundeadministrasjon. Med kundeadministrasjon menes alle behandlinger som er nødvendige for et velfungerende kundeforhold, herunder utsendelse av faktura og eventuelle påminnelser, informasjon om våre produkter og tjenester, oppfyllelse av forpliktelser som Agder Marina AS har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med kunden.

 

Innsynsrett og retting av personopplysninger

Kunden kan ved henvendelse til Agder Marina AS kreve innsyn i registrerte personopplysninger i tråd med personopplysningslovens bestemmelser. Ved innlogging på Min Side vil kunden kunne endre navn, adresse, epostadresse og telefonnummer. Kunden vil på samme sted også kunne gi og trekke tilbake egne samtykker.

 

Utlevering av personopplysninger til andre parter

Agder Marina AS drifter sine nettsider hos Domeneshop AS. Domeneshop AS anses å være en svært pålitelig driftsleverandør. Alle registrerte kundeopplysninger vil bli lagret i databaser tilknyttet denne driftsleverandøren.

 

Cookies

www.agdermarina.no inneholder cookies. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din maskin. Filen inneholder informasjon (eksempelvis din IP adresse) og blir brukt til statistiske formål gjennom Google Analytics og informasjon om pålogging på våre nettsider. Du kan justere innstillingene på nettleseren din om du ønsker å avvise bruken av cookies. Ved å avvise cookies fra denne siden er det mulig at du ikke er i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet fullt ut.

 

Tilsynsmyndighet og klagerett

Datatilsynet er rett tilsynsmyndighet når det gjelder klager på bruk av personopplysninger. Eventuelle klager på vår bruk av personopplysninger kan rettes dit, men vi oppfordrer den enkelte til først å kontakt oss direkte for å avklare eventuelle misforståelser.