Vi søker nye kollegaer til vårt Team

Vi søker nye medarbeidere til faste stillinger i vår ettermarkedsavdeling.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Arbeidet er av operativ art i henhold til nedenfor listede oppgaver. Alle våre medarbeidere har et kollektivt ansvar for å delta i enhver operasjon marinadriften eller avdelingsleder bestemmer. Hver enkelt har et eget ansvar til å bidra mest mulig effektivt for virksomheten

Hovedoppgaver

Arbeidstid ordinær 08.00 – 16.00. Overtid må påregnes i sesongen,
Utføre klargjøring, reperasjoner, vask, monteringer av div på båter og motorer
Utarbeide grunnlagsmateriale for fakturering av utført arbeid etter hver jobb
Holde orden i verksted, kontor og tilknyttede lokaler.
Holde orden i tilstøtende utearealer med spesielt ansvar for marinaområdet og opplagsplasser

Overtid lagres i en egen timebank og benyttes etter avtale med avdelingsleder. Ferie og avspassering avtales med ettermarkedsleder. Det kan ikke påregnes full ferie i fellesferien. Arbeidsmiljøloven, ferieloven og andre arbeidsregulerende lover gjelder i alle stillingsforhold.

Ønskede kvalifikasjoner

Truckfører bevis
Serviceinnstilt holdning
Fagbrev mekaniker er ønskelig men ikke et krav for denne stillingen
Alt mulig mann eller dame

VI er et godt og sammensveiset team hvor det er lett å trives, gode lokaler med bra utstyr/verktøy. Og et godt miljø med stor takhøyde og her hjelper alle hverandre for å bygge opp kompetansen på hele teamet.

Søknader kan gjerne sendes til Stefan@agdermarina.no

Vi søker nye medarbeidere til faste stillinger i vår ettermarkedsavdeling.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Arbeidet er av operativ art i henhold til nedenfor listede oppgaver. Alle våre medarbeidere har et kollektivt ansvar for å delta i enhver operasjon marinadriften eller avdelingsleder bestemmer. Hver enkelt har et eget ansvar til å bidra mest mulig effektivt for virksomheten

Hovedoppgaver

Arbeidstid ordinær 08.00 – 16.00. Overtid må påregnes i sesongen,
Utføre klargjøring, reperasjoner, vask, monteringer av div på båter og motorer
Utarbeide grunnlagsmateriale for fakturering av utført arbeid etter hver jobb
Holde orden i verksted, kontor og tilknyttede lokaler.
Holde orden i tilstøtende utearealer med spesielt ansvar for marinaområdet og opplagsplasser

Overtid lagres i en egen timebank og benyttes etter avtale med avdelingsleder. Ferie og avspassering avtales med ettermarkedsleder. Det kan ikke påregnes full ferie i fellesferien. Arbeidsmiljøloven, ferieloven og andre arbeidsregulerende lover gjelder i alle stillingsforhold.

Ønskede kvalifikasjoner

Truckfører bevis
Serviceinnstilt holdning
Fagbrev mekaniker er ønskelig men ikke et krav for denne stillingen
Alt mulig mann eller dame

VI er et godt og sammensveiset team hvor det er lett å trives, gode lokaler med bra utstyr/verktøy. Og et godt miljø med stor takhøyde og her hjelper alle hverandre for å bygge opp kompetansen på hele teamet.

Søknader kan gjerne sendes til Stefan@agdermarina.no