Hvem er vi?

Driften på Agder marina ble stiftet for over 40 år siden. Vi har 4 mekanikere og 1 lærling, samt en klargjører. Det har helt siden oppstarten vært tre kjerneområder i driften, som er: opplagstjenester, salg av nybåter, og motorservice. Selv om marinaen har utviklet seg, og i dag har flere elementer, som feks. rekvisitabutikk, bensinsalg, delesalg osv, så er vår visjon at vi skal levere høy kvalitet på våre kjerneområder. For deg som kunde, betyr dette at vi setter kvalitet på tjenestene som leveres høyt. Vi skal ta problemene ut av båtholdet, og sørge for at din båt presterer år etter år. Vi kan tilby en lang rekke tjenester, som opplag, motorservice, reparasjoner av motor og drev. Vi tilbyr utstyrsmontering, og har en innholdsrik butikk. Vi kan tilby lagring, og hengerlagring i stativ om sommeren. Vi har båthotell, og drivstoff. Om man velger en totalpakke, så betyr det at båten fortøyes ved vårt bryggeanlegg om høsten, og hentes ferdig vasket og polert til våren om du ønsker det. Datoen bestemmer du. Vi leverer. Om du ønsker utbedringer, reparasjoner, kanskje en keramisk coating, eller stoffing, så ordner vi dette om vinteren, slik at din båt er i toppstand, og klar for en ny sommersesong.