Min side

Du er ikke innlogget...!

På Min Side kan du oppdatere personopplysningene vi har lagret om deg. Ved å registrere korrekt og oppdatert kontaktinformasjon vil du sikre deg en mest effektiv kundebehandling fra vår side. Ved å gi oss samtykke til kommunisere med deg elektronisk og ved å sende faktura til deg på e-post bidrar du også til å bevare miljøet.

På Min Side kan du også registrere dine båter og motorer. Ved å legge inn dine båter og motorer vil du oppleve at det er betydelig enklere å bestille tjenester fra oss gjennom våre nettsider, blant annet ved bestilling av vinteropplag og båthotell.

PS! Husk å trykke på Lagre-knappen (nederst) dersom du gjør endringer.

Her registrerer du alle detaljer om båten din. Du kan legge til flere båter dersom du har det.

1

F.eks Uttern, Bella, Flipper, osv.

Oppgi størrelse i fot eller meter

Legg inn eventuelle kommentarer om båten her, f.eks utstyr som ligger om bord eller bensintanker som følger med ved opplag og så videre.

1

F.eks Uttern, Bella, Flipper, osv.

Oppgi størrelse i fot eller meter

Legg inn eventuelle kommentarer om båten her, f.eks utstyr som ligger om bord eller bensintanker som følger med ved opplag og så videre.