Parkering (tilbake)

Agder Marina AS disponerer 60 parkeringsplasser (for bil) i Einarsvika som kan leies på døgnbasis, ukesbasis eller sesongbasis. Prisen på parkering er 135,- pr døgn, 810,- pr uke og 4 090,- pr sesong.

Parkeringsplassene er asfaltert og befinner seg på avgrenset område. Det kreves adgangskort for å passere bommen. Dette adgangskortet utleveres hos oss i butikken.

Resérver parkeringsplass ved å fylle ut skjemaet til høyre!

 

PS!
Har du tilhenger / båthenger? Vi kan lagre denne i stativ under oppholdet, utilgjengelig for tyven!

Mer informasjon?